Vragen over mestbeleid? CSSI en Jibes maken AI chatbot voor RVOPilot: chatbot die vragen over mestbeleid beantwoordt met Artificial Intelligence (IBM Watson)

CSSI start REGULIZE


Pilot: Artificial intelligence toegepast op wet- en regelgeving (IBM Watson)

Architect, richt de digitale beweging! duurzaam in


Kaders en principes voor een geweldige uitdaging