Persbericht: CSSI overgenomen door Y. Digital


Pilot: chatbot die vragen over mestbeleid beantwoordt met Artificial Intelligence (IBM Watson)


Pilot: Artificial intelligence toegepast op wet- en regelgeving (IBM Watson)

Architect, richt de digitale beweging! duurzaam in


Kaders en principes voor een geweldige uitdaging